Koraal logo

Werken & leren binnen Koraal Onderwijs

Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers in hun kracht te zetten en perspectief te bieden voor hun carrière, daarom bieden wij verschillende opleidingsmogelijkheden aan in samenwerking met onze partners.

Dit aanbod kan gevolgd worden door medewerkers die klaar zijn voor een volgende stap of nieuwe medewerkers die hun eerste stappen zetten in het onderwijs.

Belangrijk voor ons is dat jij de juiste motivatie hebt om onze leerlingen een veilige leeromgeving te bieden, wij helpen je vervolgens bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en het opdoen van de noodzakelijke kennis.

BBL Onderwijsassistent

In samenwerking met Curio biedt Koraal Onderwijs de mogelijkheid om leren en werken te combineren. Deelnemers van dit traject gaan 1 dag per week naar school en werken daarnaast minimaal 3 dagen op één van onze erkende opleidingsscholen. Het traject duurt 3 jaar, maar kan verkort worden in geval van vrijstellingen. Naast het wettelijk vereiste MBO-opleidingsprogramma biedt dit opleidingstraject het verplichte onderdeel Gespecialiseerd Onderwijs aan, zodat de deelnemer goed ondersteund wordt in het werken binnen cluster 4 onderwijs. Na afronding ontvangt de deelnemer het diploma MBO4 Onderwijsassistent.

Leraarondersteuner

Via een traject van gemiddeld 1,5 jaar in samenwerking met Fontys kunnen onderwijsassistenten worden opgeleid tot Leraarondersteuner. Het traject bestaat uit 4 basismodules en 2 keuzemodules en de lessen en studiebijeenkomsten worden gepland na werktijd. De deelnemer kan de theorie direct inzetten op de werkplek en toont deze nieuwe verworven competenties aan in een portfolio. Na afronding krijgt de deelnemer het getuigschrift Leraarondersteuner, welke gelijk staat aan MBO+ Onderwijsondersteuner niveau 2.

Zij-instroom Pabo

Met een HBO-vooropleiding is het mogelijk om de lesbevoegdheid voor basisonderwijs versneld te behalen via een zij-instroom traject, waarvoor Koraal Onderwijs in West-Brabant een samenwerking heeft met Avans. In Noordoost-Brabant is er nog geen vaste samenwerking met een opleider, maar kan dit traject wel gevolgd worden. Het traject duurt in principe maximaal 2 jaar. Na het behalen van het geschiktheidsonderzoek, doet de deelnemer in de eerste fase onder begeleiding praktijkervaring op als leraar naast het volgen van de theorie. In de tweede fase werkt de deelnemer onder supervisie van een leraar en in de derde fase staat deze zelfstandig voor de klas. Na afronding krijgt de deelnemer het HBO-diploma Leraar Basisonderwijs met lesbevoegdheid.


Deeltijd-Pabo

Geen HBO-vooropleiding, maar wel geïnteresseerd om zelfstandig voor de klas te komen staan? De deeltijd-Pabo is een mogelijkheid om alsnog de bevoegdheid te behalen.

Heb je interesse in één van de opleidingen of wil je mogelijkheden met ons verkennen die hierboven niet genoemd zijn? Maak dan vrijblijvend een afspraak met onze corporate recruiter Nurmya Vaane via 06-57235511.