Koraal logo

Ontwikkel je talenten binnen Koraal Onderwijs

Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers in hun kracht te zetten en perspectief te bieden voor hun carrière.

Om jouw persoonlijke ontwikkelbehoefte én dat van je team te ondersteunen, biedt Koraal diverse mogelijkheden.

Individuele professionalisering

Binnen het onderwijs hebben zowel leraren als onderwijsondersteunend personeel recht op een individueel professionaliseringsbudget en professionaliseringsuren. Voor een voltijd medewerker betekent dit een budget van €500 en 83 uur per jaar, voor deeltijders wordt dit naar rato berekend. Dit budget en de uren kunnen in overleg met de schoolleider worden ingevuld ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkelbehoefte, interesse en ambitie. Er is dus voldoende ruimte om zelf richting te geven aan jouw carrière!

Professionalisering binnen het schoolteam

Binnen een school bestaan er verschillende rollen en taken die worden verdeeld binnen het schoolteam. Deze taken geven medewerkers de mogelijkheid om zich te specialiseren en om meer verantwoordelijkheden op te pakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een veiligheidscoördinator, rekencoördinator, PBS-specialist of intern begeleider.

Schoolteams stellen jaarlijks een schoolplan op waarin ook een professionaliseringsplan van het team en de school wordt beschreven. Hieruit kunnen verschillende ontwikkelinitiatieven voortkomen. Daarnaast heeft ieder schoolteam jaarlijks een aantal studiedagen die kunnen worden ingevuld met thema’s waaraan het team gezamenlijk wil werken.

Via ons Kennis-en ExpertiseCentrum zijn onze scholen getraind in Traumasensitief Onderwijs en Positive Behaviour Support. Hiermee bieden wij onze leerlingen een veilige plek waar we onderwijs en begeleiding zo goed mogelijk afstemmen op de individuele behoefte.

Bovenschools professionaliseringsaanbod

Naast de individuele professionalisering en professionalisering binnen de school, worden er collectief trainingen en cursussen aangeboden waar alle medewerkers (in overleg met de leidinggevende) gebruik van kunnen maken. Deze kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op veiligheid, didactiek, gedragsproblematiek, pedagogiek of digitale vaardigheden. Het aanbod wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de ontwikkelvraagstukken die Koraal Onderwijs breed spelen. 

Ook kunnen medewerkers via verschillende ontwikkelteams en werkgroepen een bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderwijs binnen de stichting of is het mogelijk om mee te werken aan onderzoek en innovatie.


Vragen?

Heb je vragen? Stuur gerust een mail naar Nurmya Vaane (corporate recruiter) via nvaane@koraal.nl