Koraal logo

Arbeidsvoorwaarden

Het ontwikkelen van kennis en het verbeteren van zorg en onderwijs kan alleen met de hulp van betrokken en gepassioneerde medewerkers. Als werkgever doen we er dan ook alles aan om onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen, zowel nu als in de toekomst.

Als medewerker van Koraal kun je rekenen op goed werkgeverschap. Voor alle medewerkers van Koraal is een CAO van toepassing. Hierin zijn een aantal zaken geregeld zoals: de inschaling van je salaris, eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, vakantiedagen, reiskostenvergoeding en een toeslag voor onregelmatige werktijden. Binnen Koraal werken we met drie CAO’s: CAO Gehandicaptenzorg, CAO Jeugdzorg en CAO Primair Onderwijs.

Daarnaast hebben we een aantal extra arbeidsvoorwaarden, zoals:  

De extra reiskostenregeling
We betalen de reguliere reiskostenvergoeding conform de CAO die van toepassing is. Deze vergoeding is lager dan het fiscale bedrag van € 0,23. Koraal wil medewerkers laten profiteren van deze belastingregelgeving voor reiskosten. Je kan dan ook je volledige bruto-eindejaarsuitkering inzetten in ruil voor een netto-reiskostenvergoeding. In plaats van een volledige verrekening met je eindejaarsuitkering kun je er ook voor kiezen om een gedeelte (5 maanden) fiscaal te laten verrekenen met je vakantie-uitkering en de rest (7 maanden) met de eindejaarsuitkering.

De uitruil eindejaarsuitkering, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, werkkostenregeling
Koraal heeft de werkkostenregeling gecombineerd met het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Hierdoor kunnen we extra arbeidsvoorwaarden aanbieden: het op fiscaal gunstige wijze de bruto- eindejaarsuitkering voor een deel inruilen voor een netto bedrag. Dit leidt voor de medewerker die deelneemt tot een gemiddeld voordeel van 40% over het in te wisselen bedrag. 

Fiscaal gunstig sporten
Om voor deze regeling in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een abonnement of lidmaatschap bij een sportschool of een sportvereniging. Het abonnement- en inschrijfgeld wordt door jou aan de sportschool of vereniging betaald.

T.a.v. het lidmaatschap / abonnement geldt een maximum van €40 per maand. Indien het lidmaatschap / abonnement duurder is dan €40 per maand, kan over het hogere bedrag geen belastingvoordeel worden verkregen. Er is geen minimum duur voor een abonnement.

Je kunt voor maximaal 2 abonnementen gebruik maken van deze regeling. Je kunt vervolgens middels het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden de kosten van jouw lidmaatschap of abonnement fiscaal voordelig laten verrekenen met jouw bruto maandloon.

Fiets
Je kunt via Koraal de aankoopprijs van een fiets met een maximum van €1.250 fiscaal voordelig laten verrekenen via het brutoloon (rekening houdende met de overige fiscale voorwaarden).