Koraal logo
Terug naar overzicht

'Wij willen voorkomen dat opname nodig is"

Systeemtherapeut Wil Hermans en Hans van Baarsen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, bij de poli Gastenhof in Sittard.

'Wij willen voorkomen dat opname nodig is"

Jaarlijks bezoeken zo’n 450 kinderen met hun ouders de Poli Gastenhof in Sittard met uiteenlopende vragen op het gebied van gedrag. Behandeling vindt zowel op de poli plaats als in de thuissituatie. Systeemtherapeut Wil Hermans: “Vanuit onze visie werken we ambulant en blijft de jongere thuis wonen. Thuis, in verbinding met het gezin en je eigen leefwereld, gedij je immers het beste. Wij willen voorkomen dat een opname nodig is.”

Poli Gastenhof werkt nagenoeg helemaal buiten de 24-uurs zorg. Vrijwel alle jongeren die er onder behandeling staan, wonen thuis en bezoeken de poli voor onderzoek, diagnostiek en behandeling. Het team dat uit diverse specialisten bestaat (10 fte), staat onder leiding van de grondlegger van de poli, kinder- en jeugdpsychiater Philippe Collin. Hermans: “Al ver voor de opening van de poli in 2007 begon hij met ambulant werken toen dat nog niet gebruikelijk was binnen Koraal.”

Leef je leven
De strategie van Koraal gaat steeds meer naar ambulante zorg en het anders inrichten van de klinisch residentiële zorg. Wil Hermans: “Ambulantisering wil zeggen dat je niet toewerkt naar opnames. Wij laten de behandeling plaatsvinden terwijl iemand thuis woont. Poli Gastenhof vindt het heel belangrijk dat je je leven kunt blijven leven. Met je ouders, familie, vrienden, clubs en school. Dus moet je er vooral naartoe werken dat iemand niet weg moet thuis. Je leeft niet voor de kliniek, je leeft je leven!”

Breed kijken
De jongeren die de poli bezoeken hebben een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met psychiatrische gedragsproblematiek. Cliënten komen uit heel Limburg, het merendeel uit Zuid-Limburg. Hans van Baarsen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de poli: “We zijn er goed in om vanaf de aanmelding/intake breed te kijken, ons daarin heel betrokken te tonen en de zorgen, de hulpvragen goed te analyseren.

Pas als je het volledige beeld hebt, kun je juist diagnosticeren en weet je waar je de behandeling op moet richten.” Wil Hermans: “We luisteren goed naar de vragen van de cliënt en staan daar uitgebreid bij stil. Dat maakt enerzijds dat we helderder krijgen wat de problematiek is en anderzijds ervaren ouders en cliënten dat er tijd en aandacht is voor waar zij al jaren mee worstelen.”