Koraal logo
Terug naar overzicht

'Wij staan naast de leraar, niet erboven...'

KEC Onderwijs (Kennis en Expertise Centrum) geeft advies, coaching en training aan leerkrachten en scholen in het kader van passend onderwijs. Zij bieden leerkrachten concrete handvaten in de omgang met leerlingen met gedrags- en psychiatrische problematiek. Als gedragsexperts helpen ze bij kwesties rondom individuele leerlingen en groepsdynamiek. KEC Onderwijs- collega's collega's Saskia Boelema en Jolanda Joosen vertellen je meer.

“Ongeveer 70 tot 80 procent van ons werk bestaat uit begeleiding rondom passend onderwijs,” zegt Saskia Boelema, leidinggevende van het Kennis en Expertise Centrum Onderwijs in Etten-Leur. “Sinds de invoering van het passend onderwijs in 2014 worstelen veel leraren daarmee. Want hoe doe je dat in de klas? Op dat moment komt KEC Onderwijs in beeld.”

KEC Onderwijs is verbonden met het Kennis-centrum van Koraal en onderwijsinstelling
Het Driespan. Het doel is om scholen te helpen door opgebouwde kennis en ervaring te delen. “Er blijkt echt behoefte te zijn aan onze hulp”, zegt Saskia Boelema. De scholen zijn zeer tevreden: 80% van de deelnemers waardeert de trainingen, coaching en begeleiding met een 8 of hoger.

“Dat komt omdat we op een heel praktische manier werken,” zegt Jolanda Joosen, begeleider passend onderwijs in Roosendaal en Breda. “We gaan eerst in gesprek met de leraar. Waar loop je tegenaan? Dan krijg je vaak al een beeld van wat er speelt.” Vorig jaar waren er 882 trajecten gericht op begeleiding rondom passend onderwijs. Vragen gaan over leerlingen die druk zijn, die zich slecht kunnen concentreren of niet zelfstandig aan het werk gaan.

Jolanda: “Dan observeer ik de situatie in de klas. Soms ligt het duidelijk aan het kind, soms ligt het meer bij de leraar die toestaat dat de leerlingen onrustig zijn in de klas. Vroeger was het normaal dat je je mond hield als de juf iets uitlegde, daarna ging je stil aan het werk. Ga nu maar eens kijken in een klas: hier lopen kinderen rond, daar overlegt een groepje.”

Het doel is om de leraar te versterken, zodat deze straks met meer zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden voor de klas staat. Jolanda: “Er zit een grote diversiteit aan leerlingen in een klas: kinderen met autisme, hoogbegaafdheid, psychiatrische problemen, dyslexie. Je weet niet altijd hoe je daar mee om moet gaan.

Bij KEC Onderwijs heeft iedereen voor de klas gestaan, in het speciaal en regulier onderwijs. Daarnaast zijn wij gedragsexperts. Wij kunnen leraren helpen met onze kennis en ervaring, door op een heel praktische manier met tips, adviezen, training en coaching aan te sluiten op de praktijk.”