Koraal logo
Terug naar overzicht

"Trots als ouders weer rust in hun gezin ervaren"

Wieske Hof is ambulant behandelaar van Samen Thuis, een intensieve ambulante behandeling voor kinderen van 1 tot 12 jaar met ernstige gedragsproblemen. Graag vertelt Wieske meer over haar functie en wat het werk zo bijzonder maakt.

Samen Thuis 

“Samen Thuis is een intensieve ambulante behandeling voor kinderen van 1 tot 12 jaar met ernstige gedragsproblemen. Bij gedragsproblemen moet je bijvoorbeeld denken aan verbale en fysieke agressie, schoolproblemen of thuis niet luisteren. Er is een dreigende uithuisplaatsing. Samen Thuis wil die (dreigende) uithuisplaatsing voorkomen. De behandeling duurt maximaal zes maanden.

 Aan het begin van de behandeling stellen we samen met de ouders doelen op. Hierbij kijken we hoe het komt dat het kind zich gedraagt zoals hij of zij zich gedraagt. Daarbij gaan we er vanuit dat het gedrag meerdere oorzaken heeft. Daarom kijken we niet alleen naar het kind, maar ook naar school, de buurt en natuurlijk de ouders.”

Ouders weer in hun kracht zetten

“Ik ga gemiddeld drie keer per week naar het gezin toe. Vooral samen met ouders kijk ik wat er veranderd moet worden, zodat het gedrag van het kind kan veranderen. Dit kan intensief zijn voor het hele gezin. Ik probeer ouder(s) weer in hun kracht te zetten, de regie van ouder(s) te herstellen en zo de ontwikkeling van het kind te stimuleren.”

Als een moeder zich na een crisis beter voelt, ga ik met een lach naar huis

“Soms kom ik bij gezinnen, waar er op dat moment een crisis is, zoals agressie. Ik werk dan met de ouders samen om de rust terug te brengen. We analyseren het gedrag van hun kind en maken een passend plan, waardoor ouders weer kracht en energie voelen om dit met mijn ondersteuning aan te pakken. Als ik dan na afloop van moeder een appje krijg dat zij zich al veel beter voelt,  ga ik met een lach naar huis.”

Ik ben trots als het ouders lukt om weer rust in hun gezin te ervaren
“Ik ben trots op een gezin als er geen sprake meer is van een uithuisplaatsing en zij door de intensieve inzet van onze behandeling naar hun krachten kunnen kijken. Gezinnen ervaren dat door hun inzet er gedrag verandert. Ik ben trots als mijn intensieve inzet niet meer nodig is en het ouders lukt om zonder mijn ondersteuning weer rust in hun gezin te ervaren.”

Mijn werk voelt niet individueel, maar juist samen

“Samen Thuis kent een multidisciplinaire aanpak. Ik werk als ambulant behandelaar onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar en supervisor. Zij coachen mij ook. Daarnaast is een teamleider betrokken. Soms worden ook andere disciplines betrokken.
Ondanks dat ik  individueel werk, zijn we dus heel teamgericht. Ik heb supervisie en intervisie momenten. Ook bel of tref ik mijn collega’s dagelijks op ons kantoor. Daardoor voelt het niet individueel maar juist samen. We werken zo nauw met elkaar samen dat het gemakkelijk is om met elkaar mee te denken, omdat we goed op de hoogte zijn van elkaars gezinnen.”