Koraal logo
Terug naar overzicht

"Een bijdrage leveren om het rugzakje van een kind lichter te maken"

Wendy Rovers is psychologisch assistent bij De Hondsberg. Geen dag is hetzelfde door de vele verschillende kinderen en jongeren met hun complexe problematiek. Graag vertelt Wendy meer over haar werk en wat het leuk en uitdagend maakt.

Onderzoek: van meedenken tot administratie
“In mijn werk draait het vooral om het psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen. Ik doe samen met de psycholoog het onderzoek, scoor de afgenomen test en verwerk de observaties en uitslagen in het verslag. Ik stuur de vragenlijsten naar ouders, groepsleiding en leerkracht en eventueel andere betrokkenen en verwerk deze. Ook neem ik vragenlijsten in interviewvorm af met ouders of groepsleiding.  Tijdens het onderzoek overleg ik met de psycholoog over mijn observaties. Ook kijken we of we eventueel ander onderzoeksmateriaal moeten toevoegen of juist iets niet afnemen omdat dit te moeilijk is voor het kind.  Verder ben ik verantwoordelijk voor het bij houden van de voorraad testmateriaal en zorgen dat het testmateriaal up-to-date is. Ook zorg ik voor de administratieve handelingen omtrent het onderzoek.”

De variatie van kinderen en soorten test maakt het werk erg leuk
“Het leukste aan mijn werk zijn de verschillende kinderen waar ik mee werk. De ene dag zie ik een kind van drie en de andere dag een puber van vijftien. Dit vraagt een hele andere aanpak van het onderzoek en gebruik van verschillende soorten tests. Deze variatie van kinderen en soorten test maakt het werk erg leuk.”

Een bijdrage leveren om het rugzakje van een kind lichter te maken
“De kinderen en jongeren zijn uniek. Ze zijn  allemaal verschillend, geen kind of jongere is hetzelfde. Voordat ze bij de Hondsberg komen hebben ze al heel veel meegemaakt. Dat de rugzak van deze kinderen al zo vol zit, vind ik soms wel moeilijk in mijn werk. Dat ik een stukje bij kan dragen om die rugzak wat lichter te maken, is wat het werken met deze kinderen en jongeren uniek maakt.”

Zo mooi als zo’n kind kan laten zien wat hij of zij kan!
“Sommige kinderen vinden het in het begin heel spannend of moeilijk. Of laten heel moeilijk gedrag zien. Ik probeer een kind dan zo op het gemak te stellen, dat het kind kan ontspannen. Als een kind dan over zijn angst heen stapt en toch mee gaat naar het onderzoek met de voor hun onbekende onderzoeker, dan ben ik echt heel trots op dat kind. Zo mooi als zo’n kind dan kan laten zien wat hij of zij kan!”

Een luisterend oor en een helpende hand van collega’s
In mijn werk sta ik er niet alleen voor, omdat ik steun vind bij mijn collega’s als er iets aan de hand is of als iets niet gaat zoals ik zou willen. Ze hebben altijd een luisterend oor. Iedereen staat voor elkaar klaar om een helpende hand toe te steken. En er kan op zijn tijd zeker gelachen worden.