Koraal logo
Terug naar overzicht

Almata Onderwijs sluit aan bij Koraal

Per 1 augustus jl. is Almata Onderwijs aangesloten bij Koraal. Almata Onderwijs verzorgt het onderwijs voor SJSJ-Almata in Ossendrecht, een instelling voor gesloten jeugdzorg. Er is plaats voor 52 leerlingen tussen 12 en 18 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het onderwijs wordt gegeven door 15 professionals van Almata Onderwijs. Zij werken in nauwe afstemming met de medewerkers van SJSJ die de dagelijkse zorg en begeleiding aan de leerlingen geven.

Almata Onderwijs sluit aan bij Koraal

‘Waardevolle kennis en ervaring’
Almata Onderwijs is vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gefinancierd als een experiment met als einddatum 1 augustus 2019. Vanuit het Ministerie van OCW is gevraagd of Koraal Almata Onderwijs wil overnemen. Ivo van Riel, directeur van Het Driespan (onderdeel van Koraal), licht dit toe: “Binnen Koraal hebben we al veel expertise opgebouwd met onderwijs voor gesloten jeugdzorg op twee andere locaties in West-Brabant. In tien jaar tijd is er bij Almata Onderwijs ook veel expertise opgebouwd, vooral gericht op de LVB-doelgroep. Met de aansluiting bij Koraal kunnen we waardevolle kennis en ervaring delen met elkaar.”

Koraal Expertise Centrum
Koraal biedt zorg, onderwijs en arbeid aan bijna 5000 cliënten en leerlingen. Het Expertise Centrum van Koraal verzamelt en deelt kennis - zowel binnen Koraal als daarbuiten - zodat die kennis ten goede komt aan zorg en onderwijs in heel Nederland. Van Riel: “We delen die kennis  binnen het onderwijs, maar die kan ook gebruikt worden om zorgpartners te adviseren, zoals SJSJ-Almata.”

Duo schoolleiders
Het team van Almata Onderwijs wordt aangestuurd door het duo Tim Matthijssen en Natasja Smout. Beiden zijn al langere tijd in dienst bij Koraal. Matthijssen (41) is schoolleider voor alle operationele zaken en dagelijks fysiek aanwezig bij Almata Onderwijs. Smout (35) heeft, naast haar functie van schoolleider van VSO Het Aventurijncollege, de integrale verantwoordelijkheid. Zij richt zich op de beleidsmatige kant. “Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen met hun team het onderwijs kunnen doorontwikkelen op deze locatie,” aldus Van Riel. 

Bevlogen team
Matthijssen: “We zijn half augustus begonnen, maar merken nu al dat we te maken hebben met een hardwerkend en bevlogen team. We gaan ons in het begin bezighouden met de integratie van Almata Onderwijs binnen Koraal. We zetten ons er voor in om de overgang voor de leerlingen zo rustig mogelijk te laten verlopen. We streven er naar dat zij al op korte termijn profijt ondervinden dat de school nu bij Koraal hoort. Om dat te vieren zullen we binnen een aantal weken een feestelijk moment houden, waarbij we ook de nieuwe naam van de school bekendmaken.”