Koraal logo

De Muldersteeg

Gespecialiseerd onderwijs op De Muldersteeg richt zich op primair onderwijs met extra begeleiding op sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze ruim 200 leerlingen van tussen de 4 en 13 jaar oud, gedijen in aandacht, rust, veiligheid en structuur. Ongeacht het leerniveau. Onze school is prikkelarm en we werken met elkaar aan een hoge mate van voorspelbaarheid. Een klimaat waarin de leerlingen zich optimaal kunnen concentreren, leren en ontwikkelen.

De Muldersteeg, in het groenrijke Oosterhout, is een school met expertise op het gebied van leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Ons team biedt onderwijs op maat aan leerlingen waarvoor regulier en speciaal basisonderwijs geen passend aanbod kunnen bieden. Dat doen we in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en zorgpartners. Op de Muldersteeg krijgen leerlingen alle ruimte om hun talenten te ontdekken, de aandacht om deze te ontwikkelen en de positieve stimulans om ze optimaal te benutten. 

Ben jij op zoek naar een uitdaging?

Solliciteer direct Bekijk vacatures