Koraal logo
21-04-2022

Meer bezig zijn met de pedagogische kant van het werk

Het Brederocollege

‘’Wat ik het mooie vind aan het werken in het voorgezet speciaal onderwijs is dat je ten opzichte van het reguliere onderwijs veel meer bezig bent met de pedagogische kant van het werk.’’ Dit is de reden waarom Mathijs (Intern begeleider VSO) koos voor een baan in het gespecialiseerd onderwijs. Hij en z’n collega’s Manon (Leraarondersteuner VSO) en Lieke (Leerkracht VSO), vertellen je meer over werken in het speciaal onderwijs op Koraal school Het Brederocollege in Breda.